BIODINAMIKA – Biološko dinamična metoda kmetovanja

konec avgusta 1

BIODINAMIKA je najstarejša in najbolje raziskana sonaravna metoda kmetovanja, ki dokazuje, da je možno brez uporabe umetnih gnojil, razkuženih semen, pesticidov in drugih škodljivih snovi pridelati količinsko visoke pridelke izjemne kakovosti. Začetnik in utemeljitelj biološko-dinamične metode kmetovanja je dr. Rudolf Steiner.

Biodinamika zagotavlja ohranjanje plodnosti tal, pestrost rastlin in ekološko ravnovesje v naravi. Metoda temelji na partnerstvu zemlje, človeka, rastlin in živali. Poudarja odgovornost do rastlin in živali, ki jo moramo neokrnjeno varovati in ohranjati za bodoče rodove.

Značilno za Biodinamiko je, da se vsa opravila izvajajo v skladu s kozmičnimi ritmi. Za krepitev odpornosti rastlin in zemlje se uporabljajo rastlinski biodinamični preparati, ki jih biodinamiki izdelajo sami.

Biološko-dinamična metoda ne uničuje škodljivcev, temveč ustvarja pogoje, da se rastline lažje in bolje povežejo z energijami, ki so kot vir življenja pomembne za njihov razvoj. Dosežemo jih z vztrajnim izvajanjem biološko-dinamičnih ukrepov, ki pripeljejo do želene individualnosti kmetijskega gospodarstva oz. SAMOOSKRBE. Kmetija je živ organizem, katerega organi so polja, travniki, sadovnjaki, tudi živali, ljudje, ki na kmetiji živijo in delajo. Vsako kmetijsko gospodarstvo je vsaj malo drugačno, zato mora težiti k zaokroženemu in samo sebi zadostnemu organizmu. Individualnost kmetijskega organizma tako izključuje sistemski, danes klasičen monokulturni pristop, na katerem sloni konvencionalna pridelava. To nikakor ne pomeni, da kmetija nima prevladujoče dejavnosti, kot so na primer živinoreja, vinogradništvo ali sadjarstvo. Lahko jo ima, vendar se je potrebno pri takšni organiziranosti kmetije bistveno bolj truditi za ohranjanje naravnega ravnovesja. Za to je potrebno poznavanje temeljnih antropozofskih načel,”

Maria Thun, avtorica setvenega priročnika je več kot 60 let izvajala primerjalne poizkuse z rastlinami. Tako je našla v razvoju rastlin, posejanih v različnih časih potrditev, da pritekajo iz ozvezdij zodiaka 4 različne vrste energij, katere gradijo rastlino v njeni štiridelnosti: korenini, steblu in listih, cvetu in plodu. Ugotovila je, da rastlina raste ritmično, glede na to katere vrste energija priteka do nje.

Maria Thun je v obsežnem znanstvenem delu ugotovila, kako pomembno je, kdaj rastlino posejemo. Trenutek, ko seme sreča zemljo je za rastlino ura rojstva. Kvalitete energij življenja, ki v tem času pritekajo iz kozmosa so za njen razvoj odločilnega pomena.

Za prepoznavnost biološko-dinamično pridelanih živil v svetu so leta 1928 uvedli blagovno znamko Demeter. Izdelki so namenjeni potrošnikom, ki se zavedajo, da je zdrava hrana pogoj za zdravje.